Kinh nghiệm du lịch homestay cho bạn

Kinh nghiem du lich homestay_04

Du lịch homestay là một loại hình du lịch mà du khách sẽ nghỉ ngơi tại nhà của người dân bản địa thay vì thuê phòng khách sạn hay nhà nghỉ bên ngoài. Hình thức này giúp bạn tiết kiệm được một phần chi phí và có thể hiểu rõ hơn tập quán sinh sống của người dân địa phương. More...

22.04.2014, 13:30 GMT+7
Kinh nghiem du lich homestay_04
22.04.2014, 13:30 GMT+7
0 Comments

Kinh nghiệm du lịch homestay cho bạn

Du lịch homestay là một loại hình du lịch mà du khách sẽ nghỉ ngơi tại nhà của người dân bản địa thay vì thuê phòng khách sạn hay nhà nghỉ bên ngoài. Hình thức này giúp More...

Page 1 of 11