Liên hệ

Công ty TNHH Phương Bắc
Tầng 9, Tòa nhà IDC
163 Hai Bà Trưng, Quận 3
Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: (84-8) 3822 7655
Fax: (84-8) 3822 4775